top of page

Sycewskie Miody

Założeniem projektu identyfikacji wizualnej Sycewskich Miodów było odejście od typowych rozwiązań funkcjonujących na rynku, motywów ula, pasieki, pszczoły. 

Zakres

Logo wraz z całą identyfikacją wizualną, projekt opakowań,  layout i wdrożenie strony internetowej.  

Klient

Pasieka w Sycewie

Rok

2017

sm-wizytowki-02.webp
bottom of page