top of page

Vosena

Wymyśliliśmy nazwę oraz zaprojektowaliśmy identyfikację wizualną kliniki. Nazwa była wynikową charakteru tego miejsca i nietypowo - nazwy ulicy, przy której znajduje się siedziba firmy - ulica Wiosenna.

Zakres

Naming, identyfikacja (logo), projekt strony internetowej.

Klient

Medica Volla

Rok

2018

bottom of page